آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری

شنبه - 6 می 2023
آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری

اهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری
Music HSYN FKHRY – AMAM HSYN ( A ) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری ♫♫♯♫♯♫

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم ♫♪

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم

آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم ♫♪

آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم

آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم ♫♪

آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم

آنکه از شوق به هنگام ولادت چون شمع ♫♪

عوض گریه در آغوش تو خندید منم

♫♯♯ آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری ♫♫♯♫♯♫

عوض گریه در آغوش تو خندید منم ♫♪

آنکه همراه تو آمد به صف کربلا

آنکه همراه تو آمد به صف کربلا ♫♪

پا به پای تو صمی

پا به پای تو صمیمانه بکوشید منم ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

آنکه خون شد دلش از مهنت ایام ولی

آنکه خون شد دلش از مهنت ایام ولی ♫♪

جامهء قبر به تن بهر تو پوشید منم

روز عاشور و به هنگام وداع آخر ♫♪

روز عاشور و به هنگام وداع آخر

Www.hiduchmusic.ir

آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم ♫♪

آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم

آنکه چون لالهء زنبور ز شمشیر ستم ♫♪

جسم عریان تو اغشته به خون دید منم

آنکه پروانه صفت دور تو گردید منم ♫♪

♫♯♯ آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری ♫♫♯♫♯♫

نشنیدس کسی از سر ببریده سخن

نشنیدس کسی از سر ببریده سخن ♫♪

آنکه صوت ملکوت

آنکه صوت ملکوتی ز تو بشنید منم ♫♪

آنکه با چوبهء محمل سر خود را بشکست

Www.hiduchmusic.ir

آنکه با چوبهء محمل سر خود را بشکست ♫♪

تا سر غرق به خون ازسر نی دید منم

تا سر غرق به خون ازسر نی دید منم ♫♪

جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود

جنگ با اسلحه کار تو و یاران تو بود ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

آنکه با تیغ زبان بحر تو جنگید منم

آنکه با تیغ زبان بحر تو جنگید منم ♫♪

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم

یا حسین آنکه دل از غیر تو ببرید منم ♫♪

آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم

♫♯♯ آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری ♫♫♯♫♯♫

آنکه لاجرعه میء ♫♪

آنکه لاجرعه میء مهر تو نوشید منم

ه این قوم که فارغ ز جهان گذرانند ♫♪

دیریست که از جام بلا دور کشانند

این قوم که فارغ ز جهان گذرانند ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

دیریست که از جام بلا دور کشانند

هر چند که در عشق و جنون شهرهء شهره اند ♫♪

گمنام ترین لالهء بی نام و نشانند

این قوم که فارغ ز جهان گذرانند ♫♪

دیری است که از جام بلا دور کشانند

Www.hiduchmusic.ir

هر چند که در عشق و جنون شهرهء شهره اند ♫♪

گمنام ترین لالهء بی نام و نشانند

چون وفت رسد گوهر تابان بهشتند ♫♪

یک چند اگر در صد پی خاک نهانند

مرغان سفر کردهء عشقند که امروز ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

شادابی فردای چمن را نگرانند

تا مشعل خشمت همه شب شعله فروزد ♫♪

در معرکه یاران تو آتش نفسانند

تاثیر جه شوریست که این خیل عزادار ♫♪

با دست جدا در حرمش سینه زنانند

Www.hiduchmusic.ir

چون وقت رسد گوهر تابان بهشتند ♫♪

یک چند اگر درصد پی خاک نهانند

مرغان سفر کردهء عشقند که امروز ♫♪

شادابی فردای چمن را نگرانند

تا مشعل خشمت همه شب شعله فروزد ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

در معرکه یاران تو آتش نفسانند

تاثیر جه شوریست که این خیل عزادار ♫♪

با دست جدا در حرمش سینه زنانند

هر چند که در عشق و جنون شهرهء شهره اند ♫♪

گمنام ترین لالهء بی نام و نشانند

Www.hiduchmusic.ir

این قوم که فارغ ز جهان گذرانند ♫♪

دیریست که از جام بلا دور کشانند

هر چند که در عشق و جنون شهرهء شهره اند ♫♪

گمنام ترین لالهء بی نام و نشانند

چون فخر صد گوهر تابان بهشتند ♫♪

♫♯♯ آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری ♫♫♯♫♯♫

یک شمع اگر درصد پی خاک نهانند

مرغان سفر کردهء عشقند که امروز ♫♪

شادابی فردای چمن را نگرانند

تا مشعل خشمت همه شب شعله فروزد ♫♪

تا مشعل خشمت همه شب شعله فروزد

♫♯♯ آهنگ امام حسین ( ع ) حسین فخری ♫♫♯♫♯♫

در معرکه یاران تو آتش نفسانند ♫♪

تاثیر جه شوریست که این خیل عزادار

با دست جدا در حرمش سینه زنانند ♫♪

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند