آهنگ برو بابا گروه سندی

سه‌شنبه - 2 می 2023
آهنگ برو بابا گروه سندی

اهنگ برو بابا گروه سندی
Music GRVH SNDY – BRV BABA + Lyrics + 320 And 128

Www.hiduchmusic.ir

های بهزاد ♫♪

های شهرام

چطوری ♫♪

هی بد نیستیم

کجا بودی ♫♪

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

آخر هفته بهت زنگ زدم

خونه نبودی ♫♪

آره میدنم

یه اتفاقی برام افتاد ♫♪

نزدیک بود خیلی سه بشه

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

ها ها ♫♪

حتما رفته بودی باز دختر بازی

نه یه جورای دیگه بود ♫♪

اوکی

تعریف کن ببینیم ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

Listen

شب جمعه بود ♫♪

گفتم حالیم به خودم بدم

برم تو نخ مردمو ♫♪

سر گوشی آب بدم

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

سر و ریشو ♫♪

پس و پیشو

صاف و صوفو ♫♪

تیپ کنم

اگرم شانس بیاد ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

یه تیکه هم تور کنم

از اونجا که همه میگن ♫♪

خوشتیپ این شهر منم

تموم دخترا سر و دست میشکنن ♫♪

جون من پاشو برو

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

ماشینم که بنزین و آب داره ♫♪

اگرچه مهم نیست که رنگ و رویی نداره

گازیدم و گازیدم ♫♪

به دیسکتک رسیدم

دم در دیسکتک ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

چنتا اخترو دیدم

یک و دو و سه و چهار و ♫♪

پنج و شش و هفت و هشت

نهمی داشت دنبال یه اصغر میگشت ♫♪

گفتم برم یا که نرم

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

گفتم برم یا که نرم ♫♪

گفتم برو بی عرضه

اگر نه کلاه رفته سرم ♫♪

آها

برو بابا ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

برو بابا برو

برم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

کلاه میره سرم

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

برم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

برم

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

نرم ♫♪

برو بابا

Www.hiduchmusic.ir

برو بابا برو ♫♪

این پا و اون پا کردم

سینه رو سپر کردم ♫♪

خوب بعدا چی شد

هالا گوش کن ♫♪

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

حال اونو حال منو

هر دو ریختیم توی کاسه ♫♪

فهمیدیم فاطی جون

هرشب اونجا پلاسه ♫♪

چک و چونه زدیم

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

خوب ♫♪

سک و سونه زدیم

بعد ♫♪

فاطی رو همونجا

در دیسکو تو زدیم ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

آها

بزن بریم جای دیگه ♫♪

حال و حول کار دیگه

سوار کادیلاک شو ♫♪

بی خیال و ولو شو

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

به خشکی ای شانس ♫♪

همین الان باید اینطور بشه

این یاقوت لعنتیم ♫♪

دیگه روشن نمیشه

السون و ولسون ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

تاکسی حالا برسون

مارو به یه هتل ♫♪

دنج و دوری برسون

تا رسیدیم هتل ♫♪

هه هه

Www.hiduchmusic.ir

گفتم برم یا که نرم ♫♪

گفتم برم یا که نرم

گفتم برو بی عرضه ♫♪

اگر نه کلاه رفته سرم

آها ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

برم

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

Www.hiduchmusic.ir

کلاه میره سرم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

برم

برو بابا ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

برو بابا برو

نرم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

کلاه میره سرم

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

تموم این حرفا و ♫♪

اون شب کذاییم گذشت

تو خونه بودیم ♫♪

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

که یهو تلفن زنگ زد

الو سلام منم فاطی ♫♪

آخ

فاطی کیه ♫♪

فاطی چیه

Www.hiduchmusic.ir

همچین کسی ندیدم ♫♪

این اسمو بنده تو عمرم

تا بحال نشنیدم ♫♪

پشت من ایستادن

ایال و هفتا بچه و یه سگ ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

خیال بد داری

بهار بیار نمیر بزک ♫♪

دست از سر ما بردار

پا رو دم ما نذار ♫♪

خدا بده روزیتو

Www.hiduchmusic.ir

طله جای دیگه بذار ♫♪

داشتیم میوفتادیم

یواش یواش تو دره ♫♪

جونه تو شیره مالیدیم

سر فاطمه هره ♫♪

♫♯♯ آهنگ برو بابا گروه سندی ♫♫♯♫♯♫

خوشتیپیم میدونی

از این دردسرا داره ♫♪

هرکی میاد سراغمون میخواد قرار بذاره

هرچی به شما میگم ♫♪

هرجا میرم با من بیاید

Www.hiduchmusic.ir

کنج خونه نشینید تا مامانتون بیاد ♫♪

فردا شب با یه اختر دیگه قرار دارم

میخوام باهاش توی ساندویچی قرار بذارم ♫♪

برم یا که نرم

بگو برم یا که نرم ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

اینبار اگه برم

حتما کلاه میره سرم ♫♪

ها

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

برم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

نرم

برو بابا ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

برو بابا برو

کلاه میره سرم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

برم

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

نرم ♫♪

برو بابا

برو بابا برو ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

برم

برو بابا ♫♪

برو بابا برو

کلاه میره سرم ♫♪

برو بابا

Www.hiduchmusic.ir

برو بابا برو ♫♪

کلاه میره سرم

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند