آهنگ تاراج(شهرام) مهستی

دوشنبه - 1 می 2023
آهنگ تاراج(شهرام) مهستی

اهنگ تاراج(شهرام) مهستی
Music MHSTY – TARAJ(SHHRAM) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ آهنگ تاراج(شهرام) مهستی ♫♫♯♫♯♫

اگر که نابود شم ♫♪

بکه در این سود شم

تنور ما داغ باد ♫♪

مادر گیتی نزار

آمکه زما واج برد ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

مگر به تاراج برد

ما به کمی قانعه ایم ♫♪

سوخته پروانه ایم

پاک به امید خدا ♫♪

پیرو افسانه ایم

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

بزن بکش مرد خراباتیم ♫♪

به مردنم اگر بخوای راضیم

بابا راضیم ♫♪

یونجه صخرای ما

گندم بازار توست ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

گرمی بازار ما

باعث آزار توست ♫♪

بزن بکش مرد خراباتیم

به مردنم اگر بخوای راضیم ♫♪

بابا راضیم

♫♯♯ آهنگ تاراج(شهرام) مهستی ♫♫♯♫♯♫

اگر که نابود شم ♫♪

بکه در این سود شم

تنور ما داغ باد ♫♪

مادر گیتی نزار

آمکه زما واج برد ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

مگر به تاراج برد

ما به کمی قانعه ایم ♫♪

سوخته پروانه ایم

پاک به امید خدا ♫♪

پیرو افسانه ایم

♫♯♯ آهنگ تاراج(شهرام) مهستی ♫♫♯♫♯♫

بزن بکش مرد خراباتیم ♫♪

به مردنم اگر بخوای راضیم

بابا راضیم ♫♪

یونجه صخرای ما

گندم بازار توست ♫♪

♫♯♯ آهنگ تاراج(شهرام) مهستی ♫♫♯♫♯♫

گرمی بازار ما

باعث آزار توست ♫♪

بزن بکش مرد خراباتیم

به مردنم اگر بخوای راضیم ♫♪

بابا راضیم

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند