آهنگ حیلت رها کن شکيلا

جمعه - 5 می 2023
آهنگ حیلت رها کن شکيلا

اهنگ حیلت رها کن شکيلا
Music SHKيLA – HYLT RHA KN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ آهنگ حیلت رها کن شکيلا ♫♫♯♫♯♫

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو ♫♪

وآندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن ♫♪

آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو

رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از کینه ها ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

آنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی ♫♪

گر تو سوی مستان شوی مستانه شو مستانه شو

هوای عشق جانان در سر ماست ♫♪

جمال گلشن جان منظر ماست

Www.hiduchmusic.ir

به ما بیداد اگر آرد ستمگر ♫♪

جواب داد ما بر داور ماست

گر عاشقی در عشق او دیوانه شو دیوانه شو ♫♪

بر هوش داری زودتر مستانه شو مستانه شو

مستی چشم او ببین مستی گزین مستی گزین ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

زنجیر زلف او نگر دیوانه شو دیوانه شو

گر عاشقی تو غم مخور از آتش عشقش گذر ♫♪

رو پیش شمع روی او پروانه شو پروانه شو

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی ♫♪

گر تو سوی مستان شوی مستانه شو مستانه شو

Www.hiduchmusic.ir

♫♪

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند