آهنگ شا دوماد ویگن

چهارشنبه - 3 می 2023
آهنگ شا دوماد ویگن

اهنگ شا دوماد ویگن
Music VYGN – SHA DVMAD + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

غنچه بیارید ♫♪

لاله بکارید

خنده بر آرید ♫♪

میره به حجله شادوماد

بله برونه گل میتکونه ♫♪

♫♯♯ آهنگ شا دوماد ویگن ♫♫♯♫♯♫

دسته به دسته دونه به دونه شادوماد

چه قشنگه موی بافتش ♫♪

چه بلنده تازه عروس

چه قشنگه چه خوشرنگه ♫♪

همه رنگه مثل طاووس

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

خوش به حالش شادوماد ♫♪

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید ♫♪

رو جحازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه

همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

غنچه بیارید شادان

لاله بکارید خندان ♫♪

دوماد کجاییه دستاش حناییه

عشقش خداییه گل پسره ♫♪

ذلفاش گلابه چون لپاش مثال خون

♫♯♯ آهنگ شا دوماد ویگن ♫♫♯♫♯♫

خوش خلق و مهربون شادوماد ♫♪

غنچه بیارید

لاله بکارید ♫♪

خنده بر آرید

میره به حجله شادوماد ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

بله برونه گل میتکونه

دسته به دسته دونه به دونه شادوماد ♫♪

چه قشنگه موی بافتش

چه بلنده تازه عروس ♫♪

چه قشنگه چه خوشرنگه

Www.hiduchmusic.ir

همه رنگه مثل طاووس ♫♪

خوش به حالش شادوماد

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید ♫♪

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

رو جحازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه

غنچه بیارید شادان ♫♪

لاله بکارید خندان

دوماد کجاییه دستاش حناییه ♫♪

عشقش خداییه گل پسره

Www.hiduchmusic.ir

ذلفاش گلابه چون لپاش مثال خون ♫♪

خوش خلق و مهربون شادوماد

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید ♫♪

دست بزنید و شادی کنید نیت به دومادی کنید

رو جحازش خنده ی نازش سینه ی بازش مرمریه ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

همه دور آینه و شمعدون پرده ی ایوون کرکریه

غنچه بیارید شادان ♫♪

لاله بکارید خندان

دوماد کجاییه دستاش حناییه ♫♪

عشقش خداییه گل پسره

Www.hiduchmusic.ir

ذلفاش گلابه چون لپاش مثال خون ♫♪

خوش خلق و مهربون شادوماد

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند