آهنگ قاتل رها شایان

یکشنبه - 30 آوریل 2023
آهنگ قاتل رها شایان

اهنگ قاتل رها شایان
Music RHA SHAYAN – GHATL + Lyrics + 320 And 128

Www.hiduchmusic.ir

پنجره عشقتو جا گذاشتی ♫♪

آره تو قلب من بیا بیا

قاتل قاتل آره آره بیا بیا ♫♪

فرار نکن هنوز نمردم

بیا با خنجر عشقت ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

یه ضربه دیگه بزن به قلب من

تو قاتل نرو نرو قاتل ♫♪

بیا فرار نکن فرار نکن

فرار و برقرار نکن ♫♪

آی ایها الناس بگیرید این

Www.hiduchmusic.ir

قاتل خوش آب و گل و ♫♪

آی ایها الناس بگیرید این

قاتل خوش آب و گل و ♫♪

زده زده منو کشته

قاتل نرو نرو نرو ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

قاتل بیا دوست دارم من

قاتل فرار نکن ♫♪

فرار و برقرار نکن

فاتحم و خوندم عزیز ♫♪

تا تو رو دیدم سر رام

Www.hiduchmusic.ir

اینگاری قبض روح شدم ♫♪

ایستاده بودن نفسام

فاتحم و خوندم عزیز ♫♪

تا تو رو دیدم سر رام

اینگاری قبض روح شدم ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

ایستاده بودن نفسام

فاتحم و خوندم عزیز ♫♪

تا تو رو دیدم سر رام

اینگاری قبض روح شدم ♫♪

ایستاده بودن نفسام

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

دیدی که بی چون و چرا ♫♪

کشته شدم به پای تو

بابا فرار نکن زنده بشم ♫♪

باز میمیرم برای تو

آره فرار نکن زنده بشم ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

آره باز میمیرم برای تو.

آی ایها الناس بگیرید این ♫♪

قاتل خوش آب و گل و

آی ایها الناس بگیرید این ♫♪

قاتل خوش آب و گل و

Www.hiduchmusic.ir

زده زده منو کشته ♫♪

زده زده منو کشته

قاتل نرو نرو نرو ♫♪

قاتل بیا دوست دارم من

قاتل فرار نکن ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

فرار و برقرار نکن قاتل

پنجره عشقتو جا گذاشتی ♫♪

آره تو قلب من بیا بیا

قاتل قاتل آره آره بیا بیا ♫♪

فرار نکن هنوز نمردم

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

بیا با خنجر عشقت ♫♪

یه ضربه دیگه بزن به قلب من

تو قاتل نرو نرو قاتل ♫♪

بیا فرار نکن فرار نکن

فرار و برقرار نکن ♫♪

Www.hiduchmusic.ir

آی ایها الناس بگیرید این

قاتل خوش آب و گل و ♫♪

آی ایها الناس بگیرید این

قاتل خوش آب و گل و ♫♪

زده زده منو کشته

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

زده زده منو کشته ♫♪

قاتل نرو نرو نرو

قاتل بیا دوست دارم من ♫♪

قاتل فرار نکن

فرار و برقرار نکن قاتل ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

فاتحم و خوندم عزیز

تا تو رو دیدم سر رام ♫♪

اینگاری قبض روح شدم

ایستاده بودن نفسام ♫♪

دیدی که بی چون و چرا

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

کشته شدم به پای تو ♫♪

بابا فرار نکن زنده بشم

باز میمیرم برای تو ♫♪

آی ایها الناس بگیرید این

قاتل خوش آب و گل و ♫♪

♫♯♫♯ hiduchmusic.ir ♯♫♯♫

آی ایها الناس بگیرید این قاتلو…

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند