دانلود آهنگ دستا تو هوا (بالا) شهبال شب پره

پنج‌شنبه - 8 سپتامبر 2022
دانلود آهنگ دستا تو هوا (بالا) شهبال شب پره

با ما باشید با سوپرایز بزرگ این ساعت رسانه هیدوج موزیک ♪ دانلود اهنگ دستا تو هوا (بالا) با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | DSTA TV HVA (BALA) With Text And 2 Quality 320 And 128 On HiduchMusic.iR

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎘😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎘😘

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎘😘

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎘😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎘😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎘😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎘😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎘😘

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎘😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎘😘

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎘😘

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎘😘

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎘😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎘😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎘😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎘😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎘😘

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎘😘

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎘😘

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎘😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎘😘

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎘😘

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎘😘

لب بندر شلوغه

هه … 🎘😘

🎘😘

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎘😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎘😘

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎘😘

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎘😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎘😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎘😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎘😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎘😘

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎘😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎘😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎘😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎘😘

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎘😘

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎘😘

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎘😘

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎘😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎘😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎘😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎘😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎘😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎘😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎘😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎘😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎘😘

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎘😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎘😘

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎘😘

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎘😘

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎘😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎘😘

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎘😘

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎘😘

لب بندر شلوغه

هه … 🎘😘

🎘😘

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند