دانلود آهنگ قلب بهشته شهبال شب پره

شنبه - 1 اکتبر 2022
دانلود آهنگ قلب بهشته شهبال شب پره

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه هیدوج موزیک برای شما ♫ دانلود اهنگ قلب بهشته با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | GHLB BHSHTH With Text And 2 Quality 320 And 128 On HiduchMusic.iR

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎹ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎹ツ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎹ツ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎹ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎹ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎹ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎹ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎹ツ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎹ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎹ツ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎹ツ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎹ツ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎹ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎹ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎹ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎹ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎹ツ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎹ツ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎹ツ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎹ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎹ツ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎹ツ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

هه … 🎹ツ

🎹ツ

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎹ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎹ツ

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🎹ツ

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎹ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎹ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎹ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎹ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎹ツ

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🎹ツ

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🎹ツ

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🎹ツ

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🎹ツ

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🎹ツ

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🎹ツ

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🎹ツ

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🎹ツ

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🎹ツ

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🎹ツ

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🎹ツ

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🎹ツ

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🎹ツ

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🎹ツ

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🎹ツ

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🎹ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎹ツ

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎹ツ

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🎹ツ

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🎹ツ

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🎹ツ

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🎹ツ

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🎹ツ

لب بندر شلوغه

هه … 🎹ツ

🎹ツ

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند