دانلود آهنگ موی دختر بندر شهبال شب پره

یکشنبه - 2 اکتبر 2022
دانلود آهنگ موی دختر بندر شهبال شب پره

هم اکنون از هیدوج موزیک♪ دانلود اهنگ موی دختر بندر با صدای شهبال شب پره به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : SHHBAL SHB PRH | MVY DKHTR BNDR With Text And 2 Quality 320 And 128 On HiduchMusic.iR

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🪕😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🪕😘

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🪕😘

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🪕😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🪕😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🪕😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🪕😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🪕😘

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🪕😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🪕😘

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🪕😘

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🪕😘

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🪕😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🪕😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🪕😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🪕😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🪕😘

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🪕😘

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🪕😘

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🪕😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🪕😘

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🪕😘

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🪕😘

لب بندر شلوغه

هه … 🪕😘

🪕😘

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

اه ه هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🪕😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🪕😘

پریشون توی باده

هه هه هه هه هه هه هه 🪕😘

هه هه هه هه هه هه هه

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🪕😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🪕😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🪕😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🪕😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🪕😘

پریشون توی باده

آفتاب لبه بومه 🪕😘

روز کارش تمومه

ولک تنگ غروبه 🪕😘

لب بندر شلوغه

خورشید روی آبه 🪕😘

نمی خواد که بخوابه

موی دختر بندر 🪕😘

پریشون توی باده

هه … یار یار یار یار 🪕😘

ولک سیاه یار

ولک سیاه یار 🪕😘

یار اولک سیاه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

هه هه هه یار 🪕😘

هه هه هه یار

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

اهواز جونکم جونکم 🪕😘

باده ی عشقه

شهر عاشقاس عاشقاس 🪕😘

قلب بهشته

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

حالا من چی بگم 🪕😘

دل میبره و ساحل کارون

ببین آوازه بلم روم چه جوره و 🪕😘

چاب چابه کارون

بندر بندر بندر 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو (هه هه) 🪕😘

بندر دختراش خوش چشو ابرو (هه هه)

خوش قدو بالا و ساده و کمرو 🪕😘

قرمز لباشون خوشگل و سبزن

حرف میزننو میگن می خندن 🪕😘

دل میبرن از اهل تو بندر

دستا تو هوا یه دم می رقصن 🪕😘

دستا تو هوا با هم می رقصن

هه … 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

دستا تو هوا (بالا)

بلرزون سینه رو (یالا) 🪕😘

هه هه هه هه هه هه هه

هه هه هه هه هه هه هه 🪕😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🪕😘

ولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🪕😘

خورشید روی آبه

نمی خواد که بخوابه 🪕😘

موی دختر بندر

پریشون توی باده 🪕😘

آفتاب لبه بومه

روز کارش تمومه 🪕😘

اولک تنگ غروبه

لب بندر شلوغه 🪕😘

هه هه هه هه هه هه هه هه

لب بندر شلوغه 🪕😘

لب بندر شلوغه

هه … 🪕😘

🪕😘

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند